ช่องทางร้องเรียนการทุจริต/ติดต่อหน่วยงาน

ติดต่อสะดวกรวดเร็ว ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของเรา หากระบุได้ครบถ้วนทุกๆ ช่องจะสะดวกในการติดต่อและแก้ไขปัญหาได้มากขึ้น
ชื่อ-สกุล
เบอร์โทร
อีเมล์
เรื่อง
ข้อความ

ลิขสิทธิ์เป็นของ © 2020 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ
เลขที่ 363 หมู่ที่ 3 ตำบลหัวเสือ
อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ 33140

โทรศัพท์ 045-826564
Email  saraban@hua-seua.go.th

https://www.facebook.com/profile.php?id=100024313412286