รูปกิจกรรม

โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 ณ ศูนย์อบรมวัดหัวเสือ ระหว่างวันที่ 2 - 23 เมษายน 2567
วันที่ พุธ ที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ.2567 เวลา 15:39:40
.