รูปกิจกรรม

ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการตำบลหัวเสือ ร่วมกับ อบต.หัวเสือ และ รพ.สต.บ้านหัวเสือ มอบแพมเพิสให้กับผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ตำบลหัวเสือ
วันที่ 13 ธันวาคม 2566 ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการตำบลหัวเสือ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวเสือ ลงพื้นที่มอบแพมเพิสให้กับผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ตำบลหัวเสือ
วันที่ อังคาร ที่ 19 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2566 เวลา 10:56:45
.