รูปกิจกรรม

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
วันที่ อังคาร ที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2567 เวลา 17:33:56
.