รูปกิจกรรม

กิจกรรม Big Cleaning Day ตามโครงการขับเคลื่อนเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (บ้านหัวเสือ ม.13)
วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ โดยการนำของ นายเมธา จันครา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ ร่วมกับ รพ.สต.บ้านหัวเสือ, นำคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภา อบต.หัวเสือ, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.), พนักงานส่วนตำบล, พนักงานจ้าง และประชาชน ในพื้นที่ตำบลหัวเสือ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ในพื้นที่ตำบลหัวเสือ
วันที่ อังคาร ที่ 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2567 เวลา 16:59:22
.