รูปกิจกรรม

กิจกรรม Big Cleaning Day ตามโครงการขับเคลื่อนเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (โรงเรียนสวงษ์พัฒนศึกษา)
วันที่ จันทร์ ที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ.2567 เวลา 13:12:01
.