รูปกิจกรรม

กิจกรรม Big Cleaning Day ตามโครงการขับเคลื่อนเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (บ้านเปลียว หมู่ที่ 9)
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ นำโดย นายเมธา จันครา นายก อบต.หัวเสือ ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวเสือ, สมาชิกสภา อบต.หัวเสือ, กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลหัวเสือ และอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ตำบลหัวเสือ ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ตามโครงการขับเคลื่อนเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ บ้านเปลียว หมู่ที่ 9 ตำบลหัวเสือ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
วันที่ อังคาร ที่ 6 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เวลา 16:20:59
.