รูปกิจกรรม

กิจกรรม Big Cleaning Day ตามโครงการขับเคลื่อนเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (บ้านสวงษ์ หมู่ที่ 4)
วันที่ 22 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ นำโดย นายเมธา จันครา นายก อบต.หัวเสือ ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวเสือ, สมาชิกสภา อบต.หัวเสือ, กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลหัวเสือ และอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ตำบลหัวเสือ ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ตามโครงการขับเคลื่อนเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ วัดบ้านสวงษ์ หมู่ที่ 4 ตำบลหัวเสือ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
วันที่ อังคาร ที่ 6 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เวลา 16:09:43
.