รูปกิจกรรม

กิจกรรม Big Cleaning Day ตามโครงการขับเคลื่อนเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ทางเข้าบ้านห้วย หมู่ที่ 3))
วันที่ พุธ ที่ 13 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2566 เวลา 16:19:20
.