รูปกิจกรรม

กิจกรรม Big Cleaning Day ตามโครงการขับเคลื่อนเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (บ้านบก หมู่ที่ 6,บ้านอรุณพัฒนา หมู่ที่ 8)
วันที่ ศุกร์ ที่ 3 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2566 เวลา 14:43:46
.