รูปกิจกรรม

กิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ ได้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ในศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ โดยมีผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลหัวเสือเข้าร่วมโครงการ จำนวน 250 คน
วันที่ จันทร์ ที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2567 เวลา 14:48:57
.