รูปกิจกรรม

กิจกรรมลงพื้นที่ร่วมดำเนินการขับเคลื่อนธนาคารขยะบ้านบก หมู่ที่ 6 ตำบลหัวเสือ เพื่อดำเนินการรับสมัครสมาชิกธนาคารขยะ
19 กุมภาพันธ์ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ ลงพื้นที่ร่วมดำเนินการขับเคลื่อนธนาคารขยะบ้านบก หมู่ที่ 6 ตำบลหัวเสือ เพื่อดำเนินการรับสมัครสมาชิกธนาคารขยะ
วันที่ เสาร์ ที่ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2567 เวลา 14:33:53
.