รูปกิจกรรม

กิจกรรมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในกรดำเนินการธนาครารขยะ (Recycle Waste Bank) ในพื้นที่บ้านบก หมู่ที่ 6 ตำบลหัวเสือ
19 มกราคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ ลงพื้นที่ดำเนินการกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในกรดำเนินการธนาครารขยะ (Recycle Waste Bank) ในพื้นที่บ้านบก หมู่ที่ 6 ตำบลหัวเสือ รวมถึงสร้างความเข้าใจเรื่องการคัดแยกขยะรีไซเคิลให้กับประชาชนได้รับทราบ เพื่อสร้างองค์กรความรู้ในการดำเนินการธนาคารขยะ , การคัดแยกขยะรีไซเคิล และดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการธนาคารขยะบ้านบก หมู่ที่ 6 ตำบลหัวเสือ
วันที่ เสาร์ ที่ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2567 เวลา 14:30:11
.