รูปกิจกรรม

กิจกรรมขยะเปียกลดโลกร้อนในครัวเรือน อบต.หัวเสือ ร่วมกับ รพ.สต.บ้านหัวเสือ,กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, อสม. และ อถล. ลงพื้นที่ RE-X-RAY ถังขยะเปียกลดโลกร้อนในครัวเรือน ในพื้นที่ตำบลหัวเสือ
วันที่ พฤหัสบดี ที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ.2567 เวลา 15:42:19
.