รูปกิจกรรม

การจัดงาน MOI Waste Bank Week มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ
วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ นำโดย นายเมธา จันครา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ จัดงาน MOI Waste Bank Week มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีการ Kick off การขับเคลื่อนธนาคารขยะ บ้านบก หมู่ที่ 6 ต.หัวเสือ เพื่อเป็นการจัดการขยะมูลฝอยภายใต้หลักการ 3R คือ ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ และรณรงค์สร้างความรับรู้ ความเข้าใจและจิตสำนึก ให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้ และพัฒนาไปสู่การจัดตั้งธนาคารขยะในระดับหมู่บ้านเพื่อการจัดสรรสวัสดิการสังคมแก่ประชาชน
วันที่ พฤหัสบดี ที่ 21 เดือน มีนาคม พ.ศ.2567 เวลา 10:08:18
.