ข่าวสารประกาศ

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
อาทิตย์ ที่ 26 เดือน กันยายน พ.ศ.2564
ประวัติความเป็นมา
ได้ยกฐานะจากสภาตำบล เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2540 ที่ทำการ อบต. เดิมใช้ศูนย์ข้อมูลพัฒนาชุมชน บ้านสวงษ์ หมู่ที่ 4 เป็นที่ทำการตั้งแต่ พ.ศ.2540-2543 มีสมาชิกอบต. 42 คน พนักงานส่วนตำบล 3 คน ลูกจ้างชั่วคราว 2 คน เป็น อบต. ชั้น 5 ปี พ.ศ.2544 ถึงปัจจุบัน ได้ย้ายที่ทำการ อบต.มาอยู่ที่ หมู่13 มีพื้นที่ 13 ไร่ ขออนุญาตใช้ที่พัสดุเมื่อ พ.ศ.2544 สร้างที่ทำการใหม่ ลักษณะชั้นเดียว ปัจจุบันมีสมาชิก อบต. 28 คน

พื้นที่
มีเนื้อที่ประมาณ 50.23 ตร.กม. หรือประมาณ 31,395 ไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ทางตอนเหนือ

เขตพื้นที่
ทิศเหนือ ติดกับ ต.สำโรงตาเจ็น อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
ทิศใต้ ติดกับ ต.ดองกำเม็ด อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.จะกง, ต.กฤษณา อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.โคกเพชร อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ

อาชีพ
อาชีพหลัก ทำนา อาชีพเสริม เลี้ยงสุกร ไก่ ปลูกพริก จักสาน

สาธารณูปโภค
จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,271 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 750 หลังคาเรือน

การเดินทาง
ถนนหลวงหมายเลข 220 ขุขันธ์-ศรีสะเกษ ระยะทางจากอำเภอขุขันธ์ ถึง ตำบล 13 กม. ระยะทางจากจังหวัดศรีสะเกษ ถึงตำบล 36 กม.

ผลิตภัณฑ์
แหนมหมู , จักสานใบเตย

เข้าชม 823 ครั้ง