ข่าวสารประกาศ

รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง
พฤหัสบดี ที่ 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2566
เข้าชม 569 ครั้ง