ข่าวสารประกาศ

ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567
อังคาร ที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ.2567
ไฟลแนบ
ดาวน์โหลด xs3m0hac8HtC.pdf
เข้าชม 176 ครั้ง