ข่าวสารประกาศ

หมวดหมู่ทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์การกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะ

การกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะ

 • 5 ต.ค. 2565
 • 0
 • 90 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ระบบการให้บริหารผ่านช่องทางออนไลน์ (E-Service)

ประชาสัมพันธ์ระบบการให้บริหารผ่านช่องทางออนไลน์ (E-Service)

 • 12 มิ.ย. 2567
 • 0
 • 99 ครั้ง
ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567

ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567

 • 30 เม.ย. 2567
 • 0
 • 175 ครั้ง
ประกาศ เรื่องงบแสดงฐานะทางการเงิน งบอื่นๆ สำเนารายงานการตรวจสอบรายงานการเงินพร้อมรายงานของผุ้สอบบัญชีสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

ประกาศ เรื่องงบแสดงฐานะทางการเงิน งบอื่นๆ สำเนารายงานการตรวจสอบรายงานการเงินพร้อมรายงานของผุ้สอบบัญชีสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

 • 19 เม.ย. 2567
 • 0
 • 195 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ ขอเชิญทุกท่านเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อ อบต.หัวเสือ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส โดยแสกน QR code แบบวัด EIT

 • 13 มี.ค. 2567
 • 0
 • 342 ครั้ง
กำลังแสดงหน้าที่ 1/2
< Prev 1 2 Next